Natural: volgens de natuur
Curiosities: wonderlijke, zeldzame, zonderlinge voorwerpen, waard om te bewaren en te verzamelen

Mijn nieuwsgierigheid en fascinatie voor de wetenschap van de levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen ontstonden reeds op de lagere school. Nu zijn deze de inspiratie voor mijn “Natural Curiosities” in keramiek.

Klei is het materiaal waarmee ik het liefste werk en waarin ik mijn vormentaal ontwikkeld heb.  Ik werk intuïtief met de microscopische wereld om ons heen, de natuur op celniveau, als uitgangspunt voor mijn bijzondere sculpturen.

Mijn werken zijn verfijnd en krachtig en hebben gelijktijdig een fragiele uitstraling. Het zijn verstilde momenten van groei en vergankelijkheid van het leven. Daarbij zijn al mijn werken uniek.

De objecten vanaf 2019 zijn herkenbaar aan het   -signatuur.

Voorgaand werk herkent u aan het  -signatuur.